Konsesjonssak - NVE

Vedlikehold av kanalisert elevstrekning i Skillingstadelva

Registreringsnummer
8470
Saksnummer
201909982
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Fysiske inngrep i vannstrengen
Underordnet sakstype
Senking/flytting
Status
Søknad
Tiltakshaver
Ukjent
Fylke
Trøndelag
Kommune
Nærøysund
Vassdragsområde
143.12Z

Søknad om vedlikehold og senkning av kanalisert del av Skillingstadelva i Bjørndalen, Nærøysund kommune i Trøndelag 

Grunneierne langs Skillingstadelva i Bjørndalen søker om tillatelse til vedlikehold og senkning av kanalbunn. Cirka 3,3 km av elva er kanalisert. Kanaliseringen ble foretatt i 1964, i forbindelse med nydyrking av myr. Dette muliggjorde større sammenhengende dyrkede arealer. Over tid har jorda sunket sammen, og dette fører til at det i dag ikke er tilstrekkelig nivåforskjell mellom kanalbunn og omkringliggende dyrkamark.

2,3 kilometer kanalisert elvestrekning, skal senkes 0,7 meter, slik at dybden total blir 1,2 meter.  Mesteparten av elvestrekningen skal graves ut, men arbeidet medfører også at fjellterskel skal sprenges vekk. Deler av kanalen skal erosjonssikres. I tillegg skal bekken fra Løypmotjønna delvis erosjonssikres. Inngrepene medfører at kantvegetasjon må fjernes, både langs Skillingstadelva og bekken fra Løypmotjønna.