Nes skianlegg - vannuttak til snøproduksjon

Registreringsnummer
8333
Saksnummer
201901073
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Vannuttak
Underordnet sakstype
Overflatevann
Status
Søknad
Tiltakshaver
STIFTELSEN NES SKIANLEGG
Fylke
Akershus
Kommune
Nes i Akershus
Vassdragsområde
002.E2AA

Høringsfrist: 27.08.2019

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

Dersom du har spørsmål til planene, ta kontakt med Hogne Borgersrud på tlf.: 977 142 784 eller e-post: hogne.borgersrud@hotmail.com.

Stiftelsen Nes Skianlegg har søkt om tillatelse til å ta ut vann fra Kampåa til snøproduksjon.