Konsesjonssak - NVE

Nes skianlegg - vannuttak til snøproduksjon

Registreringsnummer
8333
Saksnummer
201901073
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Vannuttak
Underordnet sakstype
Overflatevann
Formål
Snøproduksjon
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
26.02.2020
Tiltakshaver
STIFTELSEN NES SKIANLEGG
Fylke
Viken
Kommune
Nes
Vassdragsområde
002.E2AA

Stiftelsen Nes Skianlegg har fått tillatelse til å ta ut vann fra Kampåa til snøproduksjon ved Nes skianlegg. 

Tillatelsen gjelder en maksimal vannmengde på 11 500 m3 i perioden 01.11.-31.01. hver vintersesong. Maksimalt vannuttak er satt til 13 l/s. Tillatelsen er gitt på vilkår om at det skal slippes minstevannføring på 84 l/s og at inntakskulpen skal holde jevnt vannivå.