Planendring Vassenden kraftverk

Registreringsnummer
8182
Saksnummer
201835643
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Planendring
Status
Søknad
Tiltakshaver
HELGELAND KRAFT VANNKRAFT AS
Fylke
Nordland
Kommune
Leirfjord
Vassdragsområde
153.22B