Overføring av Vetle Vendevatn til Mågelivassdraget / Tysseverkene

Registreringsnummer
6125
Saksnummer
201003484
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Opprusting og utvidelse
Status
Henlagt/trukket sak
Tiltakshaver
STATKRAFT ENERGI AS
Fylke
Hordaland
Kommune
Ullensvang
Vassdragsområde
049.3Z
Søkt produksjon
10.40 GWh

NVE anbefalte å gi konsesjon til å overføre Vetle Vendevatnet i Ullensvang Herad til Mågelivassdraget i Odda kommune for å utnytte vannet i Tysseverkene. Statkraft har etter dette trukket søknaden.