NTE Nett AS - endret ytelse Fosdalen og Saltbotn transformatorstasjoner

Tiltakshaver
NTE NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201500462
Status
Konsesjon gitt
Dato
18.07.2019
Fylke
Trøndelag
Kommune
Verran, Nærøy

NVE har gitt NTE Nett AS konsesjon for endret ytelse i Fosdalen og Saltbotn transformatorstasjoner.