Kjelland omformerstasjon

Tiltakshaver
BANE NOR SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201900884
Status
Søknad
Dato
21.01.2019
Fylke
Rogaland
Kommune
Eigersund

NVE har mottatt konsesjonssøknad fra Bane NOR SF om å gjøre endringer i eksisterende omformeranlegg på Kjelland i Eigersund kommune. 

Bane NOR søker om å bygge og drive to nye omformerenheter og to nye trefase-transformatorer i dagens omformerstasjon. I tillegg søker de om å etablere et mobilt, statisk omformeranlegg på en ny beredskapstomt på ca. 1500 kvm på vestsiden av eksisterende Kjelland transformatorstasjon. I forbindelse med dette må det legges tre nye jordkabelforbindelser, og den eksisterende veien på sørsiden av stasjonen må rettes ut og forsterkes.