Larvik vindkraftverk

Tiltakshaver
HAVGUL NORDIC AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
201841538
Status
Søknad
Dato
15.11.2018
Fylke
Vestfold
Kommune
Larvik
Søkt produksjon
34.00 GWh
Søkt effekt
10.00 MW

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt søknad av 21.11.18 om konsesjon til Larvik vindkraftverk ved Malerød, nord for E18. 

Det er søkt om tillatelse til å etablere tre vindturbiner med en samlet installert effekt på inntil 10 MW. Anlegget er planlagt tilkoblet eksisterende nett ved motorveien E18 med en ca 0,6 km lang 22 kV jordkabel. 

NVE vil holde informasjonsmøte 10. desember kl 18:00 i Sliperiet Hammergata 15, 3264 Larvik, for å orientere om saksbehandlingen. Tiltakshaver vil også være til stede og informere om prosjektet. Alle som er interessert er velkommen til å delta på møtet.