Konsesjonssak - NVE

Larvik vindkraftverk

Tiltakshaver
HAVGUL NORDIC AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
201841538
Status
Søknad
Dato
15.11.2018
Fylke
Vestfold og Telemark
Kommune
Larvik
Søkt produksjon
34.00 GWh
Søkt effekt
10.00 MW

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt søknad av 21.11.18 om konsesjon til Larvik vindkraftverk ved Malerød, nord for E18. 

Det er søkt om tillatelse til å etablere tre vindturbiner med en samlet installert effekt på inntil 10 MW. Anlegget er planlagt tilkoblet eksisterende nett ved motorveien E18 med en ca 0,6 km lang 22 kV jordkabel.