Larvik vindkraftverk

Tiltakshaver
HAVGUL NORDIC AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
201841538
Status
Søknad
Dato
15.11.2018
Fylke
Vestfold
Kommune
Larvik
Søkt produksjon
34.00 GWh
Søkt effekt
10.00 MW

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt søknad av 21.11.18 om konsesjon til Larvik vindkraftverk ved Malerød, nord for E18. 

Det er søkt om tillatelse til å etablere tre vindturbiner med en samlet installert effekt på inntil 10 MW. Anlegget er planlagt tilkoblet eksisterende nett ved motorveien E18 med en ca 0,6 km lang 22 kV jordkabel.