Konsesjonssak - NVE

Ekspropriasjon av grunn og rettigh. for utb. av Fiskumfoss.

Registreringsnummer
1940
Saksnummer
0
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Eksprop. vassdragsloven
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
19.09.1941
Tiltakshaver
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Fylke
Kommune
Vassdragsområde
139.C2