Konsesjonssak - NVE

Opprusting/utvidelse av Raubergfossen kraftverk

Registreringsnummer
1915
Saksnummer
000000000
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
23.06.1995
Tiltakshaver
MIDT ENERGI AS
Fylke
Trøndelag
Kommune
Holtålen
Vassdragsområde
122.EZ
Søkt produksjon
9.00 GWh