Rákkocearro (Raggovidda) vindkraftverk trinn 1 og 2

Tiltakshaver
VARANGER KRAFTVIND AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200304407;200707841;201905483
Status
Konsesjon gitt
Dato
29.05.2019
Fylke
Finnmark
Kommune
Berlevåg
Søkt produksjon
329,80 GWh
Søkt effekt
97,00 MW

Trinn I ble satt i drift i 2014, og trinn II er planlagt idriftsatt innen 31.12.2021.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mottok den 16.5.2019 detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) fra Varanger KraftVind AS for bygging av Raggovidda vindkraftverk, trinn II. MTA og detaljplan ble godkjent av NVE 4.9.2019.

NVE har gitt konsesjon til Varanger Kraftvind AS i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Rakkocearro vindkraftverk trinn I og II i Berlevåg kommune, Troms og Finnmark fylke. Det er gitt konsesjon til å bygge ut 97 MW.

Detaljplan for vindkraftverket er en teknisk beskrivelse av hvordan dette skal bygges. Om det er endringer i utbyggingsløsningen sammenlignet med det som ble lagt til grunn i konsekvensutredningen, skal dette beskrives i detaljplan.

NVE meddelte konsesjon til Rakkocearro vindkraftverk den 07.06.2010.

Varanger KraftProduksjon AS søkte den 26.03.2019 om deling av anleggskonsesjonen. Konsesjonen ble delt i to, en anleggskonsesjon for trinn I og II, og en anleggskonsesjon for trinn III.

For informasjon om Rakkocearro vindkraftverk trinn III klikk her.

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=