Rakkocearro (Raggovidda) vindkraftverk - trinn 3

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
VARANGER KRAFTHYDROGEN AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200707841
Status
Konsesjon gitt
Dato
29.05.2019
Fylke
Finnmark
Kommune
Berlevåg
Søkt produksjon
350,20 GWh
Søkt effekt
103,00 MW

Varanger Krafthydrogen AS har konsesjon for å bygge tredje byggetrinn av Rakkocearro vindkraftverk (103 MW). Varanger KraftVind AS har konsesjon for å drive første og andre byggetrinn av Rakkocearro vindkraftverk (97 MW).

For informasjon om Rakkocearro vindkraftverk trinn I og II klikk her.

Varanger Krafthydrogen AS søkte 16.04.2020 om utsatt frist for idriftsettelse til 31.12.2026. NVE avslo søknaden i vedtak av 06.07.2020. NVEs vedtaket ble påklaget til Olje- og energidepartementet som gjorde om NVEs vedtak den 07.06.2021. 

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=