Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Hyllfjellet, Sognavola og Markavola

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
RWE WIND NORWAY, BRANCH OF RWE WIND NORWAY AB
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
201203315
Status
Søknad
Dato
21.07.2014
Fylke
Trøndelag
Kommune
Verdal
Søkt produksjon
953,70 GWh
Søkt effekt
280,50 MW

NVE har mottatt søknad med konsekvensutredning for Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk med tilhørende nettilknytning i Verdal kommune.

Vindkraftverkene er planlagt med tilsammen ca 85 vindturbiner med en total installert effekt på ca 280 MW. Det er søkt om to alternative løsninger for nettilknytning mot Verdal sentralnettsstasjon.