Ny Øresvik transformatorstasjon/Lovund transformatorstasjon og 33 kV Øresvik - Lovund

Tiltakshaver
ARVA AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202212505
Status
Konsesjon gitt
Dato
19.02.2024
Fylke
Nordland
Kommune
Lurøy, Rødøy

Arva AS har fått anleggskonsesjon for ny Øresvik transformatorstasjon og en ny forbindelse mellom Øresvik og Lovund. 

NVE gitt Arva konsesjon for å bygge ny Øresvik transformatorstasjon og en ny 33 kV kraftledning fra Øresvik i Rødøy kommune til Lovund i Lurøy kommune i Nordland. Den planlagte kraftledningen er totalt ca. 41 km lang, hvorav ca. 1,3 km som luftledning og ca. 1,4 km som jordkabel fra Øresvik transformatorstasjon til Kvina og ca. 38,3 km sjøkabel fra Kvina til Lovund. Arva har også fått konsesjon for å utvide eksisterende transformatorstasjon på Lovund, ved at det skal bygges en ny transformatorcelle.