Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Ny Øresvik transformatorstasjon og 33 kV Øresvik-Lovund

  1. Fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
ARVA AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202212505
Status
Høring
Dato
16.05.2023
Fylke
Nordland
Kommune
Lurøy, Rødøy
Send høringsuttalelse

Høringsfrist: 30.06.2023

Vi foretrekker at du bruker det elektroniske skjemaet, ved å trykke på knappen «send høringsuttalelse».
Det er også mulig å sende uttalelsen per epost, til uttalelse@nve.no.
Merk emnefeltet med «Høringsuttalelse 202212505» , og oppgi navn og eventuelt organisasjonsnummer innledningsvis. Du kan også sende inn uttalelse per brevpost.
NVE har tatt saken til behandling og sendt søknaden på høring. Frist for høringsuttalelse er satt til 30. juni 2023

Arva AS har søkt om anleggskonsesjon for ny Øresvik transformatorstasjon og en ny forbindelse mellom Øresvik og Lovund. 

NVE har mottatt søknad fra Arva om ny Øresvik transformatorstasjon og en ny 33 kV kraftledning fra Øresvik i Rødøy kommune til Lovund i Lurøy kommune i Nordland. Den planlagte kraftledningen er totalt ca. 41 km lang, hvorav ca. 1,3 km som luftledning og ca. 1,4 km som jordkabel fra Øresvik transformatorstasjon til Kvina og ca. 38,3 km sjøkabel fra Kvina til Lovund. Arva søker også om utvidelse av eksisterende transformatorstasjon på Lovund, ved at det skal bygges en ny transformatorcelle.