Ny sjøkabel over Folda

Tiltakshaver
TENSIO TN AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202117164
Status
Konsesjon gitt
Dato
30.06.2022
Fylke
Trøndelag
Kommune
Namsos, Nærøysund

NVE gir Tensio TN tillatelse til  å bytte ut dagens 66 kV kabel over Folda fra Abelvær i Nærøysund kommune til Jøa i Namsos kommune, med en ny 132 kV kabel.

NVE har gitt Tensio TN konsesjon for en ny 132 kV kraftoverføring over Foldafjorden i traséalternativ 1. Kraftoverføringen består av ca. 410 meter ny luftledning fra dagens 66 kV ledning Strand-Namsos på Abelværsiden og ned til landtak i Tømmervika i Nærøysund kommune. 12 mastepunkter fjernes av dagens ledning på tilsvarende strekning til dagens landtak for sjøkabel. Videre legges det en ny ca. 6,9 km lang sjøkabel fra Tømmervika til Jøa i Namsos kommune. Anlegget vil inntil videre driftes på 66 kV og inngår i dagens 66 kV nett mellom Strand og Namsos.

Vedtaket begrunnes med at dagens kabel har nådd teknisk levetid og er utsatt for slitasje, slik at den må byttes ut. Tensio TN ønsker samtidig å tilrettelegge for en fremtidig oppgradering av nettet til 132 kV spenning.  

Tensio TN får også ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene etter ekspropriasjonsloven. amtidig søker de om forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og rettigheter kan tas i bruk frø skjønn er avholdt.