Tjora transformatorstasjon

Tiltakshaver
LNETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202303345
Status
Konsesjon gitt
Dato
13.06.2024
Fylke
Rogaland
Kommune
Sola

NVE har gitt konsesjon til å bygge og drive Tjora transformatorstasjon i Sola kommune. 

Transformatorstasjonen skal bygges ved siden av eksisterende Risavika transformatorstasjon som skal rives etter at den nye stasjonen er satt i drift. NVE gir også tillatelse til omlegging av ledninger fra Sande og Båtstad transformatorstasjoner og Skangass AS sin LNG fabrikk, inn til den nye stasjonen. 

NVE har satt vilkår om at det utarbeides en detaljplan før anleggsstart. I detaljplanen skal Lnett blant annet beskrive hvordan de skal opprettholde gang- og sykkelvei forbi stasjonen etter endt anleggsperiode, håndtering av dyrket jord og hvordan adkomstvei for spesialtransport skal utformes.