Nye Sandøy vindkraftverk

Tiltakshaver
SANDØY VINDKRAFT AS
Sakstype(r)
Vind
Saksnummer
199800767;202108001
Status
Konsesjon gitt
Dato
23.06.2022
Fylke
Møre og Romsdal
Kommune
Haram
Søkt produksjon
14,45 GWh
Søkt effekt
4,25 MW

Norges vassdrags- og energidirektorat ga 23.06.2022 Sandøy Vindkraft AS konsesjon til Nye Sandøy vindkraftverk på Harøya i Ålesund kommune. Både fundament, tårn og opparbeidet infrastruktur til fem eksisterende vindturbiner i Sandøy vindkraftverk skal gjenbrukes.

Det eksisterende vindkraftverket på Harøya ble satt i drift i desember 1999. Konsesjonen til Nye Sandøy vindkraftverk er i praksis en videreføring av dagens vindkraftverk, det er kun tårnhus og turbinblader på dagens vindturbiner som skal skiftes ut. Vindturbinene i Nye Sandøy vindkraftverk vil få en totalhøyde på 77,5 meter, som er tre og en halv meter høyere enn dagens turbiner. Rotordiameteren vil bli 52 meter, som er fire meter lengre enn i dag. Det skal ikke tas i bruk nye arealer innenfor planområdet til vindkraftverket. 

Det er gitt konsesjon for en installert effekt på 4,25 MW, noe som årlig kan gi 12-15 GWh ny fornybar energiproduksjon.

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på einnsyn.