Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Nye Sandøy vindkraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
SANDØY VINDKRAFT AS
Sakstype(r)
Vind
Saksnummer
199800767;202108001
Status
Konsesjon gitt
Dato
23.04.1999
Fylke
Møre og Romsdal
Kommune
Ålesund
Søkt produksjon
14,45 GWh
Søkt effekt
4,25 MW

Sandøy Vindkraft har søkt om konsesjon for å skifte ut tårnhus og rotorblader på fem eksisterende turbiner på Harøya. Konsesjonssøknaden hadde høringsfrist 02.12.2021 og er til behandling.  

Dagens vindkraftverk ble meddelt konsesjon i april 1999 og satt i drift i desember samme år. Konsesjonen utløper 01.04.2024. 

Det søkes nå om konsesjon for 25 nye år. Av konsesjonssøknaden fremgår det at dagens fundament og tårn skal brukes videre. Etter utskifting av deler vil de nye turbinene få en totalhøyde på 77,5 meter, som er tre og en halv meter høyere enn dagens turbiner. Vindturbinene vil gi en samlet installert effekt på 4,25 MW, altså 0,5 MW mer enn dagens vindkraftverk.  

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på einnsyn