Massedeponi Udduvoll vest/Reitdalen

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
8551
Saksnummer
202013202
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Fysiske inngrep i vannstrengen
Status
Avslått søknad
Vedtaksdato
26.04.2021
Tiltakshaver
Ukjent
Fylke
Trøndelag
Kommune
Melhus
Vassdragsområde
122.A12