Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Krossberg transformatorstasjon

 1. Fullført Under behandling
 2. Ikke fullført På høring
 3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202111576
Status
Høring
Dato
31.08.2021
Fylke
Rogaland
Kommune
Stavanger
Send høringsuttalelse

Høringsfrist: 20.10.2021

Kommersielle aktører og offentlige høringsinstanser oppfordres til å benytte elektronisk skjema over.
Alternativt kan man sende høringsuttalelse pr. e-post, pass da på å få med følgende momenter:
 1. Angi "Høringsuttalelse 202111576" i emnet på e-posten
 2. Dersom uttalelsen er sendt på vegne av en interesseorganisasjon, oppgi navn og organisasjonsnummer i innledningen
 3. E-posten sendes til uttalelse@nve.no
For mer informasjon, se høringsbrevet.

NVE holdt digitalt offentlig møte tirsdag 14. september, kl 19.00. Klikk her for å se opptak av møtet


Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt konsesjonssøknad fra Statnett SF for en ny transformatorstasjon ved Krossberg i Stavanger kommune i Rogaland fylke.


Høringsuttalelser


I forbindelse med NVEs høring av konsesjonssøknaden og konsekvensutredningen ønsker vi innspill på bl.a. følgende:

 1. Hva mener du/dere om Statnett sine planer?
 2. Er konsekvensene godt nok utredet?
 3. Forslag til justeringer av planene for å redusere eventuelle negative virkninger av tiltaket.


Alle som har meninger om saken, kan sende uttalelse på én av følgende måter:

 1. via skjema for uttalelser, som dere finner på våre internettsider
 2. via e-post til uttalelse@nve.no (merk e-post med «Høringsuttalelse» og saksnummer 202111576 i emnefeltet, og oppgi navn og/eller organisasjonsnummer i innledningen)
 3. via brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO

NVE har mottatt søknad fra Statnett om å bygge ny transformatorstasjon ved Krossberg i Stavanger kommune i Rogaland, samt tillatelse til å sanere deler av anlegget i dagens Stølaheia stasjon.

Statnett begrunner søknaden med et behov om forbedret forsyningssikkerhet i Sør-Rogaland, samt tilrettelegging for økt elektrifisering på Nord-Jæren. Dagens stasjon ved Stølaheia ble bygget på slutten av 1980-tallet og nærmer seg slutten av sin tekniske levetid, og har dermed behov for reinvesteringer. Plasseringen til den nye transformatorstasjonen det søkes om vil være like sørvest for dagens Stølaheia stasjon.

Tiltaket vil kreve en omlegging av eksisterende 300kV kraftledning (Bærheim - Krossberg) de siste 700 meterne, nytt kabelanlegg på ca. 250 meter mellom transformatorstasjonene, ny adkomstvei til stasjonen fra Krossbergveien samt midlertidige bruk av areal i anleggsperioden.

Søknaden i sin helhet kan leses via nedlastbart vedlegg til høyre på denne siden.