Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Ullandhaug transformatorstasjon - utvidelse

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
LYSE ELNETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202017147
Status
Søknad
Dato
21.05.2021
Fylke
Rogaland
Kommune
Stavanger

Lyse Elnett har søkt om konsesjon for å utvide Ullandhaug transformatorstasjon med et tilbygg på ca. 263 minnenfor eksisterende stasjonstomt.

Bygget vil romme et gassisolert koblingsanlegg som vil legge til rette for nye forbindelser mellom Stølaheia og Ullandhaug transformatorstasjoner. Anlegget vil også tilpasses for en fremtidig overgang fra 50 kV til 132 kV nett. I anleggsperioden vil det være behov for riggområde og omlegging av eksisterende nett på utsiden av eksisterende eiendom.