Ullandhaug transformatorstasjon - utvidelse

Tiltakshaver
LNETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202017147;202201032
Status
Konsesjon gitt
Dato
17.11.2021
Fylke
Rogaland
Kommune
Stavanger

NVE har gitt Lyse Elnett har konsesjon for å utvide Ullandhaug transformatorstasjon med et tilbygg på ca. 263 minnenfor eksisterende stasjonstomt.

Bygget vil romme et gassisolert koblingsanlegg som vil legge til rette for nye forbindelser mellom Stølaheia og Ullandhaug transformatorstasjoner. Anlegget vil også tilpasses for en fremtidig overgang fra 50 kV til 132 kV nett. I anleggsperioden vil det være behov for riggområde og omlegging av eksisterende nett på utsiden av eksisterende eiendom. NVE har stilt vilkår om utarbeidelse av en miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) som skal legge rammene for arbeidet med utvidelsen av stasjonen.

NVE mottok MTA for utvidelsen 06.01.2022. MTA ble godkjent 02.05.2022. Både MTA og tilhørende godkjenningsvedtak er tilgjengelig til høyre på denne siden.