Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Stølen kraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
STØLEN KRAFTVERK AS
Sakstype(r)
Nett, Andre energianlegg
Saksnummer
202102524
Status
Konsesjon gitt
Dato
15.04.2021
Fylke
Agder
Kommune
Kvinesdal

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Stølen kraftverk AS anleggskonsesjon for bygging av nye elektriske anlegg i tilknytning til nye Stølen kraftverk. Anleggene ligger i Kvinesdal kommune, i Agder fylke.

NVE vurderer at de elektriske installasjonene som er omsøkt både er tilstrekkelige og helt nødvendige for å kunne knytte det konsesjonsgitte kraftverket Stølen til nett. De elektriske anleggene skal plasseres i kraftstasjonen, og det er inngått avtaler for bygging av omsøkte jordkabel med berørte grunneiere. NVE mener de elektriske anleggene ikke har nevneverdige virkninger for omgivelsene, og vil med bakgrunn av dette gi anleggskonsesjon til nye elektriske anlegg ved Stølen kraftverk i tråd med Stølen Kraftverk AS sin søknad.