Fossåa kraftverk

Registreringsnummer
7448
Saksnummer
201206826
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
01.02.2019
Tiltakshaver
FOSSÅA 1 K AS
Fylke
Innlandet
Kommune
Sør-Fron
Vassdragsområde
002.DF6B
Søkt produksjon
23,30 GWh

Olje- og energidepartementet har gitt løyve til Fossåa kraftverk

Fossåa kraftverk vil nytta eit fall i elva Fossåa mellom kote 870 og 455, og vil gi ein forventa årleg produksjon på 23,3 GWh. Dette svarer til straumbruken til om lag 1150 husstandar. NVE avslo søknaden da vi mente kraftverket ville ført til negative konsekvensar for eit stort bekkekløftmiljø med høg verdi og at kraftverket og ville gi store terrenginngrep i eit viktig område for friluftsliv. NVEs vedtak vart påklagd, og Olje- og energidepartementet har gitt løyve til prosjektet på nærare fastsette vilkår.