132 kV Åfjord-Eide og Eide og Teksdal transformatorstasjoner

Tiltakshaver
TENSIO TS AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202002899
Status
Søknad stilt i bero
Dato
08.06.2023
Fylke
Trøndelag
Kommune
Ørland, Åfjord

NVE har mottatt konsesjonssøknad og konsekvensutredning fra Tensio TS for en ny 132 kV ca. 34 km lang kraftledning fra Åfjord transformatorstasjon i Åfjord kommune, via ny Teksdal transformatorstasjon, til ny Eide transformatorstasjon i Ørland kommune.

Fra Åfjord transformatorstasjon er ny 132 kV kraftledning Åfjord-Eide søkt om å gå vestover gjennom Storheia vindpark. I området rundt Sandtjønnheian har Tensio søkt om tre forskjellige traseer. Fra Teksdal mot Eide er ny 132 kV kraftledning planlagt å gå parallelt med eksisterende 22 kV kraftledning frem til Jøvatnet. Videre går ledningen sørover i retning Blankheia. Her vinkler kraftledningen vestover i retning Eide. På strekningen fra Kammen til Eide transformatorstasjon har Tensio søkt om å bygge kraftledningen som jordkabel over en strekning på ca. 1,4 km.

På Eide og ved Teksdal har Tensio søkt om å bygge to nye transformatorstasjoner.

Tensio begrunner søknaden med at et økende strømforbruk i området gjør at det er behov for tiltak for å bedre forsyningssikkerheten, og for å sikre fremtidig strømforsyning.