132 kV Åfjord-Eide og Eide og Teksdal transformatorstasjoner

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
TENSIO TS AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202002899
Status
Søknad
Dato
14.02.2022
Fylke
Trøndelag
Kommune
Ørland, Åfjord

NVE har mottatt konsesjonssøknad og konsekvensutredning fra Tensio TS for en ny 132 kV ca. 34 km lang kraftledning fra Åfjord transformatorstasjon i Åfjord kommune, via ny Teksdal transformatorstasjon, til ny Eide transformatorstasjon i Ørland kommune.

Fra Åfjord transformatorstasjon er ny 132 kV kraftledning Åfjord-Eide søkt om å gå vestover gjennom Storheia vindpark. I området rundt Sandtjønnheian har Tensio søkt om tre forskjellige traseer. Fra Teksdal mot Eide er ny 132 kV kraftledning planlagt å gå parallelt med eksisterende 22 kV kraftledning frem til Jøvatnet. Videre går ledningen sørover i retning Blankheia. Her vinkler kraftledningen vestover i retning Eide. På strekningen fra Kammen til Eide transformatorstasjon har Tensio søkt om å bygge kraftledningen som jordkabel over en strekning på ca. 1,4 km.

På Eide og ved Teksdal har Tensio søkt om å bygge to nye transformatorstasjoner.

Tensio begrunner søknaden med at et økende strømforbruk i området gjør at det er behov for tiltak for å bedre forsyningssikkerheten, og for å sikre fremtidig strømforsyning.