Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

132 kV Åfjord-Eide og Eide transformatorstasjon

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
TENSIO TS AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202002899
Status
Utredningsprogram fastsatt
Dato
16.02.2021
Fylke
Trøndelag
Kommune
Indre Fosen, Ørland, Åfjord

NVE har fastsatt utredningsprogram for Tensio TS sine planer om en ny 132 kV kraftledning mellom Åfjord transformatorstasjon i Åfjord kommune til en ny planlagt transformatorstasjon på Eide i Ørland kommune.

Utredningsprogrammet er fastsatt på grunnlag av det foreslåtte utredningsprogrammet fra Tensio TS, innkomne høringsuttalelser og NVEs egne vurderinger.

Tensio TS har meldt to alternative ca. 30 km lange traséløsninger for kraftledningen. Alternativ 1 er planlagt mot Lysøysundet ut fra Åfjord transformatorstasjon, før det går sør-vest i retning mot Eide. Alternativ 2 er planlagt å følge traseen til 420 kV Åfjord-Snilldal sørover fra Åfjord transformatorstasjon, for deretter å vinkle vestover mot Eide.  

Tensio TS begrunner planene med at et økende strømforbruk i kommunene Indre Fosen og Ørland gjør at det er behov for å gjennomføre tiltak for å bedre forsyningssikkerheten og for å sikre fremtidig strømforsyning.