Revisjon av konsesjonsvilkår - Sundsbarmvatn mv.

Registreringsnummer
7302
Saksnummer
201306917
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Revisjon av konsesjonsvilkår
Status
Revisjonsdokument
Tiltakshaver
SUNDSBARM KRAFTVERK DA
Fylke
Telemark
Kommune
Seljord, Vinje, Tokke, Kviteseid
Vassdragsområde
016.CZ

Høring av revisjonsdokument

NVE vedtok den 24.09.2015 at konsesjonsvilkåra for Seljord- og Sundsbarmreguleringane skal reviderast.

På bakgrunn av krav frå kommunane og føringar frå NVE har Sundsbarm kraftverk DA og Bø kommune utarbeidd to revisjonsdokument som beskriv reguleringane og vurderer dei ulempene ein er kjent med. Revisjonsdokumenta har vore ute på offentleg høyring, med uttalefrist 15. desember 2016. NVE har invitert alle som har interesse av saken til å uttale seg. Revisjonsdokumenta og høyringsfråsegnene vil utgjere ein viktig del av grunnlaget for å fastsetje reviderte vilkår.

På bakgrunn av revisjonsdokumenta og fråsegnene til desse skal NVE gje ein innstilling til Olje- og energidepartementet, med forslag til nye konsesjonsvilkår. Fråsegnene er offentlege dokument som vil verte referert i innstillinga. Sentrale saksdokument verte lagt ut på denne siden.

For informasjon om revisjon av Seljordreguleringen, klikk her. For generell informasjon om saksbehandlinga, og om revisjon av konsesjonsvilkår, se www.nve.no/revisjon.