Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Revisjon av konsesjonsvilkår for reguleringer i Søavassdraget m.v.

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
7224
Saksnummer
201303870
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Revisjon av konsesjonsvilkår
Status
Revisjonsdokument
Tiltakshaver
TRØNDERENERGI KRAFT AS
Fylke
Trøndelag
Kommune
Heim
Vassdragsområde
119.1Z

 

 

Revisjonssaken er relatert til 119.1Z Søavassdraget med RevID: 710 i NVE Rapport 49/2013