Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Revisjon av konsesjonsvilkår i Åbjøravassdraget

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
5831
Saksnummer
200901562
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Revisjon av konsesjonsvilkår
Status
Revidert konsesjon
Vedtaksdato
22.01.2021
Tiltakshaver
FORENINGEN TIL BÆGNAVASSDRAGETS REGULERING
Fylke
Innlandet
Kommune
Nord-Aurdal
Vassdragsområde
012.Z

 

Olje- og energidepartementet vedtek nye konsesjonsvilkår for reguleringa av Åbjøravassdraget.

Vassdraget går gjennom kommunane Vestre Slidre, Vang, og Nord-Aurdal i Oppland, og Gol og Hemsedal i Buskerud.

 

På bakgrunn av krav frå kommunane Gol, Vestre Slidre, Vang, Hemsedal og Nord-Aurdal og NVEs innstilling, vedtek  OED nye konsesjonsvilkår for Åbjøravassdraget.

 

Dette gjeld blant anna nye moderne konsesjonsvilkår for reguleringa av vassdraget, som gjev moglegheit til å pålegge ulike avbøtande tiltak, slepp av minstevassføring i Buaråni, Tisleia og Flya.

For Tisleia og Flya vedtek OED eit auka slepp av minstevassførings samanlikna med dagens slepp. Det er ikkje vedteke nye magasinrestriksjonar i for vassdraget.