Revisjon av konsesjonsvilkår i Åbjøravassdraget

Registreringsnummer
5831
Saksnummer
200901562
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Revisjon av konsesjonsvilkår
Status
Revidert konsesjon
Vedtaksdato
22.01.2021
Tiltakshaver
FORENINGEN TIL BÆGNAVASSDRAGETS REGULERING
Fylke
Innlandet
Kommune
Nord-Aurdal
Vassdragsområde
012.Z

 

Olje- og energidepartementet vedtek nye konsesjonsvilkår for reguleringa av Åbjøravassdraget.

Vassdraget går gjennom kommunane Vestre Slidre, Vang, og Nord-Aurdal i Oppland, og Gol og Hemsedal i Buskerud.

 

På bakgrunn av krav frå kommunane Gol, Vestre Slidre, Vang, Hemsedal og Nord-Aurdal og NVEs innstilling, vedtek  OED nye konsesjonsvilkår for Åbjøravassdraget.

 

Dette gjeld blant anna nye moderne konsesjonsvilkår for reguleringa av vassdraget, som gjev moglegheit til å pålegge ulike avbøtande tiltak, slepp av minstevassføring i Buaråni, Tisleia og Flya.

For Tisleia og Flya vedtek OED eit auka slepp av minstevassførings samanlikna med dagens slepp. Det er ikkje vedteke nye magasinrestriksjonar i for vassdraget.