Prestfossan kraftverk

Registreringsnummer
5496
Saksnummer
200802683
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Avslått søknad
Vedtaksdato
06.09.2019
Tiltakshaver
CLEMENS KRAFT AS
Fylke
Trøndelag
Kommune
Selbu
Vassdragsområde
123.B8Z
Søkt produksjon
34,00 GWh

Olje- og energidepartementet har 06.09.2019 omgjort NVEs konsesjon til Prestfossan kraftverk i Selbu kommune.

Departementet begrunner sin avgjørelse med at Prestfossan kraftverk vil ha for store ulemper for Garbergselvas naturmangfold, som bekkekløft, fossesprøytsoner og truede arter. Departementet har også lagt vekt på betydningen av fosselandskapet i øvre del av tiltaksområdet. Utbygging av Prestfossan kraftverk kunne ha bidratt med en årlig produksjon på om lag 34 GWh, som tilsvarer kraftforbruket til 1700 husstander.