Grønlielva kraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
5212
Saksnummer
200707230
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
01.07.2016
Tiltakshaver
HYWER AS
Fylke
Trøndelag
Kommune
Nærøysund
Vassdragsområde
142.52Z
Søkt produksjon
9,90 GWh

NVE gjev NGK Utbygging AS løyve til bygging av  Grønlielva kraftverk i Nærøy kommune i Nord-Trøndelag.

 

Grønlielva kraftverk vil gje om lag 10 GWh/år ny kraft, noko som svarar til straumbruken til om lag 500 husstandar.

Med ei tilpassa og redusert utnytting av Grønlielva, meniner NVE at dei negative verknadene for reindrift, landskap og friluftsliv og anadrom fisk er akseptable. NVE gvev samstundes løyve til å knyte Grønlielva kraftverk til eksisterande nett med ein om lag 2 km lang jordkabel.