Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Havsul I vindkraftverk (offshore)

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
HAVSUL I AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200600764;200704080
Status
Konsesjon gitt
Dato
24.06.2008
Fylke
Møre og Romsdal
Kommune
Ålesund, Aukra
Søkt produksjon
1190,00 GWh
Søkt effekt
350,00 MW

Havsul I AS har i medhold av energiloven § 3-1 konsesjon for å bygge og drive Havsul I vindkraftverk (offshore) i Sandøy/Aukra kommune, Møre og Romsdal fylke. Det er gitt konsesjon til å bygge ut 350 MW.

Vedtaket ble påklaget, men Olje- og energidepartementet (OED) har gitt endelig konsesjon.

NVE ga i vedtak 27.03.2020 tillatelse til utvidet frist for idriftsettelse av Havsul I fra 31.12.2020 til 31.12.2025. Vedtaket er påklaget av åtte parter i saken. Klagene på NVEs vedtak om utvidet frist for idriftsettelse ble oversendt OED for endelig avgjørelse i brev av 29.09.2020. OED har i vedtak av 26.03.2021 avslått søknaden om utvidet frist for idriftsettelse. 


Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=