Havsul I vindkraftverk (offshore)

Tiltakshaver
HAVSUL I AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200600764;200704080
Status
Konsesjon trukket
Dato
17.11.2022
Fylke
Møre og Romsdal
Kommune
Ålesund, Aukra
Søkt produksjon
1190,00 GWh
Søkt effekt
350,00 MW

Havsul I AS fikk konsesjon til å bygge ut Havsul I vindkraftverk (offshore) i 24.06.2008. I brev av 17.11.2022 trekker de søknaden og anser konsesjonen som bortfalt.

NVE ga i vedtak 27.03.2020 tillatelse til utvidet frist for idriftsettelse av Havsul I fra 31.12.2020 til 31.12.2025. Vedtaket ble påklaget og oversendt OED for endelig avgjørelse i brev av 29.09.2020. OED har i vedtak av 26.03.2021 avslått søknaden om utvidet frist for idriftsettelse.

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=