Mehuken II vindkraftverk

Tiltakshaver
KVALHEIM KRAFT DA
Sakstype(r)
Vind
Saksnummer
200403298;200702243;200905176
Status
Konsesjon gitt
Dato
07.12.2009
Fylke
Vestland
Kommune
Kinn
Søkt produksjon
62,56 GWh
Søkt effekt
18,40 MW

NVE har gitt konsesjon til Kvalheim Kraft DA i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Mehuken II vindkraftverk i Kinn kommune, Vestland fylke. Det er gitt konsesjon til å bygge ut 18,40 MW.

NVE meddelte konsesjon til Mehuken II vindkraftverk 24.06.2008. I forbindelse med omorganisering ble konsesjonen overført til Kvalheim Kraft DA den 07.12.2009. Konsesjonær var tidligere Kvalheim Kraft AS.

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=