Måkaknuten vindkraftverk

Tiltakshaver
EWZ MÅKAKNUTEN VIND AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200703409;201700473
Status
Konsesjon gitt
Dato
04.05.2018
Fylke
Rogaland
Kommune
Bjerkreim, Gjesdal
Søkt produksjon
336,60 GWh
Søkt effekt
99,00 MW

Anleggsarbeidene startet opp i mars 2019.

NVE har gitt konsesjon til ewz Måkaknuten Vind AS i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Måkaknuten vindkraftverk i Bjerkreim og Gjesdal kommuner, Rogaland fylke. Det er gitt konsesjon til å bygge ut 99 MW.

NVE mottok 30.11.2018 søknad om endret utbyggingsløsning for Måkaknuten vindkraftverk. Søknaden ble godkjent 13.12.2018.

NVE mottok 1.12.2017 detaljplan og miljø-, transport og anleggsplan (MTA) for Måkaknuten vindkraftverk. Planene ble godkjent 18.04.2018.

Endelig konsesjon til Måkaknuten vindkraftverk ble gitt av Olje- og energidepartementet den 5.7.2012. Måkaknuten vindkraftverk er en redusert del av det tidligere omsøkte Ulvarudla vindkraftverk, som fikk avslag på sin konsesjonssøknad i 2009. NVE utstedte oppdaterte konsesjonsdokumenter 11.5.2017, i forbindelse med at Norsk Vind Måkaknuten AS overtok prosjektet fra Lyse Produksjon AS. NVE ga i vedtak av 16.5.2017 tillatelse til å endre installert effekt i Måkaknuten vindkraftverk fra 66 til 99 MW. NVE utstedte oppdaterte anleggskonsesjon 4.5.2018, i forbindelse med endret transformatorløsning for Måkaknuten og Stigafjellet vindkraftverk.  

NVE ga 16.8.2013 konsesjon til Lyse Produksjon AS til en ca. 13 km lang 132 kV ledning fra Måkaknuten vindkraftverk til Bjerkreim transformatorstasjon. Ledningen vil også fungere som nettilknytning for Stigafjellet vindkraftverk. NVE utstedte ny anleggskonsesjon for nettilknytningen i 2016. Informasjon om dette finnes her: https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak/?id=4682&type=A-1

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=