Andmyran vindkraftverk

Tiltakshaver
ANDØYA VIND AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200304739;200700861
Status
Konsesjon trukket
Dato
03.07.2022
Fylke
Nordland
Kommune
Andøy
Søkt produksjon
544,00 GWh
Søkt effekt
160,00 MW

NVE gav konsesjon til Andmyran vindkraftverk i Andøy kommune i 2006, konsesjonen er nå bortfalt. 

NVE meddelte konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til Andmyran vindkraftverk 20.12.2006, og Olje- og energidepartementet stadfestet NVEs vedtak den 02.03.2010. Den 03.06.2015 meddelte NVE revidert konsesjon til Andmyran Vindpark AS på bakgrunn av søknad om utsatt frist for idriftsettelse til 31.12.2020. NVE justerte da vilkårene i konsesjonen i henhold til dagens praksis.


Den 01.11.2018 ble konsesjonen overført fra Andmyran Vindpark AS til Andmyran Vind AS. 

Den 15.03.2019 søkte Andmyran Vind AS om utsatt frist for idriftsettelse og forlenget anleggskonsesjon. Søknaden ble sendt på høring. NVE innvilget søknaden med en frist for idriftsettelse til 31.12.2021 og en anleggskonsesjon på 30 år. 

NVEs vedtak ble påklaget. NVE sendte over klagene for klagebehandling i Olje- og energidepartementet den 20.12.2019. OED tok klagene til følge i klagevedtak av 24.03.2020. Andmyran vindkraftverk har derfor frist for idriftsettelse 31.12.2020.

Andmyran vindkraftverk ble ikke satt i drift innen fristen for idriftsettelse. NVE informerte i brev av 03.07.2022 at konsesjonen hadde bortfalt. 

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=