Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Harbaksfjellet vindkraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
FOSEN VIND DA
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200201967;200902894;201104677;201600802;201710370
Status
Konsesjon gitt
Dato
11.04.2018
Fylke
Trøndelag
Kommune
Åfjord
Søkt produksjon
428,40 GWh
Søkt effekt
126,00 MW

NVE godkjente MTA- og detaljplanen for Harbaksfjellet vindkraftverk i vedtak av 18.04.2018. Den 03.08.2018 godkjente vi endring av MTA- og detaljplanen.

NVE har gitt konsesjon til Fosen Vind DA i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Harbaksfjellet vindkraftverk i Åfjord kommune, Trøndelag fylke. Det er gitt konsesjon til å bygge ut 126 MW.

NVE meddelte konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til Harbaksfjellet vindkraftverk 23.11.2004. Fosen Vind har senere fått tillatelse til å endre nettilknytningen av Harbaksfjellet og Kvenndalsfjellet vindkraftverk, og tillatelse til å endre adkomstvegen til Harbaksfjellet vindkraftverk. 

Fosen Vind har fått konsesjon til å endre plasseringen av transformatorstasjonene i Harbaksfjellet og Kvenndalsfjellet vindkraftverk. Fosen Vind har også fått ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse for de omsøkte endringene.

Eventuelle spørsmål til planbehandlingen kan rettes til saksbehandler Ane Næsset Ramtvedt (aera@nve.no/22959458).

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=