Harbaksfjellet vindkraftverk

Tiltakshaver
FOSEN VIND DA
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200201967;200902894;201104677;201600802;201710370
Status
Konsesjon gitt
Dato
11.04.2018
Fylke
Trøndelag
Kommune
Åfjord
Søkt produksjon
428,40 GWh
Søkt effekt
126,00 MW

NVE godkjente MTA- og detaljplanen for Harbaksfjellet vindkraftverk i vedtak av 18.04.2018. Den 03.08.2018 godkjente vi endring av MTA- og detaljplanen.

NVE har gitt konsesjon til Fosen Vind DA i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Harbaksfjellet vindkraftverk i Åfjord kommune, Trøndelag fylke. Det er gitt konsesjon til å bygge ut 126 MW.

NVE meddelte konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til Harbaksfjellet vindkraftverk 23.11.2004. Fosen Vind har senere fått tillatelse til å endre nettilknytningen av Harbaksfjellet og Kvenndalsfjellet vindkraftverk, og tillatelse til å endre adkomstvegen til Harbaksfjellet vindkraftverk. 

Fosen Vind har fått konsesjon til å endre plasseringen av transformatorstasjonene i Harbaksfjellet og Kvenndalsfjellet vindkraftverk. Fosen Vind har også fått ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse for de omsøkte endringene.

Eventuelle spørsmål til planbehandlingen kan rettes til saksbehandler Ane Næsset Ramtvedt (aera@nve.no/22959458).

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=