Kvartalsrapporter for elsertifikatordningen - NVE

Rapportene gir en kvartalsvis oversikt med blant annet anlegg som er godkjent i elsertifikatordningen, kraft- og elsertifikatpriser og beregningsrelevant elforbruk. Arbeidet med kvartalsrapportene gjennomføres i tett samarbeid mellom NVE og den svenske Energimyndigheten. 

Kvartalsvise rapporter for elsertifikatordningen

2020 1. kvartal  2. kvartal 3. kvartal  
2019 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
2018 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
2017 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal  4. kvartal
2016 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
2015 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
2014 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
2013   2. kvartal   4. kvartal

NVE og Energimyndigheten vil publisere kvartalsrapporter for 2020 på følgende datoer:

  1. kvartal 2020: 22. februar 2020
  2. kvartal 2020: 21. august 2020
  3. kvartal 2020: 20. november 2020
  4. kvartal 2020: 22. februar 2021


​NVEs oversikt over ny produksjon

Oversikten viser NVEs og Olje- og energidepartementets (OED) endelige vedtak om konsesjon og konsesjonsfritak for nye kraftprosjekter, og innrapportert oppstart av ny kraftproduksjon. (Lenke til oversikten)