Publisert 06.03.2023

Oppstart av økodesign revisjonsstudie - tjenere og datalagringsprodukter

EU-kommisjonen har igangsatt en revisjonsstudie av økodesignforordningen for tjenere og datalagringsprodukter. Studien startet i januar 2023 og ferdigstilles i juni 2024. To tekniske interessentmøter er planlagt til henholdsvis tidlig i mars og sent i september 2023. Begge interessentmøtene vil gjennomføres digitalt på Teams/Webex. Møte i Samrådsforum er planlagt å finne sted i mars 2024 i Brussel. Interessenter oppfordres til å registrere seg på hjemmesiden for studien.

Studien er en teknisk, økonomisk og miljømessig analyse av produktgruppens utbredelse og bruk i Europa og den skal avdekke potensial for reduksjon i miljøbelastninger. Studien vil følge prosedyre under metodikken for gjennomføring av økodesign kravforberedende studier, MEErP (Methodology for the Ecodesign of Energy-related Products) og den seneste revisjonen av denne. Spesifikke modelleringsløsninger vil bli søkt for modellering av effekter som stammer fra krav til materialeffektivitet.

Les om studien og registrer deg som interessent på hjemmesiden for revisjonsstudien

Forordningen, med endringer, som skal gjennomgås i revisjonsstudien, er ikke gjennomført i Norge per i dag.

Forordningen:
COMMISSION REGULATION (EU) 2019/424 of 15 March 2019 laying down ecodesign requirements for servers and data storage products pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council and amending Commission Regulation (EU) No 617/2013.

Endringsforordningen:
COMMISSION REGULATION (EU) 2021/341 of 23 February 2021 amending Regulations (EU) 2019/424, (EU) 2019/1781, (EU) 2019/2019, (EU) 2019/2020, (EU) 2019/2021, (EU) 2019/2022, (EU) 2019/2023 and (EU) 2019/2024 with regard to ecodesign requirements for servers and data storage products, electric motors and variable speed drives, refrigerating appliances, light sources and separate control gears, electronic displays, household dishwashers, household washing machines and household washer-dryers and refrigerating appliances with a direct sales function

Mer informasjon

Hjemmesiden for revisjonsstudien: Eco Servers Review (eco-servers-review.eu)

Kontaktinformasjon

Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no

Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no