Publisert 29.10.2020 , sist oppdatert 17.06.2021

Ny energimerking av produkter fra 2021

Energietiketten endres og får ny skala og nytt utseende. 

  1. november 2020

Leverandører skal sende ut de nye energietikettene for produktene som får ny energimerking. Fram til 1. mars 2021 må de sende med to typer etiketter, en for gjeldende energimerking og en for den nye.

Hvis bare den nye energietiketten sendes med produktet, tillates det ikke at forhandleren viser/ frembyr for salg eller selger produktet før 1. mars 2021.

Dersom forhandleren ber om det, skal leverandøren fra starten på firemånedersperioden 1. november 2020-1. mars 2021 levere den reskalerte etiketten for produkter som ble brakt i omsetning/tatt i bruk før 1. november 2020.

Dersom forhandler ikke er i stand til å skaffe den reskalerte etiketten til enheter han/hun alt har på lager på grunn av at leverandøren har innstilt virksomheten sin, er det tillatt for forhandleren å selge disse enhetene med ikke-reskalert etikett i ni måneder fra 1. mars 2021, dvs. frem til og med 30. november 2021.

Dersom den ikke-reskalerte og den reskalerte etiketten krever ulike modelltestinger, har leverandøren unntak fra plikten til å levere en reskalert etikett for enheter brakt i omsetning/tatt i bruk før 1. november 2020, dersom ingen enheter av samme eller tilsvarende modell er brakt i omsetning/tatt i bruk etter 1. november 2020. I dette tilfellet skal det være tillatt for forhandleren å selge disse enhetene med ikke-reskalert etikett i ni måneder fra 1. mars 2021, dvs. frem til og med 30. november 2021.

Det nye produktdatabladet skal finnes i databasen EPREL.

  1. mars 2021

Første dag som forhandler tillates å vise den nye energietiketten på produktet i butikker eller i nettbutikker. Kun én type etikett tillates vist og det er ikke tillatt å vise gammel og ny etikett samtidig.

1.-18. mars 2021

Innen 14 arbeidsdager skal forhandlere i butikker eller nettbutikker erstatte gammel etikett med ny.

  1. mars 2021

Alle produkter som etter reglene skal bære den nye energietiketten når de frembys for salg i butikker og nettbutikker, skal være påført den nye etiketten. Gammel energietikett tillates ikke lenger for disse produktene.  

Egne datoer gjelder for lyskilder

  1. mai 2021

Nytt produktdatablad for lyskilder skal være lagt inn i databasen EPREL.

  1. september 2021

De nye energimerkekravene for lyskilder får virkning.

For produkter som allerede er bragt i omsetning, gis en overgangstid på 18 måneder frem til 1. mars 2023 for å erstatte gammel energietikett med ny.

Når får kravene virkning i Norge

Datoene over gjelder for EU. I Norge gjelder de samme datoene, forutsatt at de produktspesifikke forordningene gjennomføres i norsk rett innen denne tid. Dersom regelverket gjennomføres etter de datoene, vil kravene gjelde fra den datoen regelverket trer i kraft i Norge.

Produktgrupper som får ny energimerking i 2021

Kjøleapparater for husholdninger

Vaskemaskiner

Kjøleapparater til direktesalgsformål

Vinkjølere

Kombinerte vaskemaskiner og tørketromler

Lyskilder

Oppvaskmaskiner

Elektroniske skjermer, inkludert fjernsyn

 

Kontaktinformasjon

Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no

Tore Dyrendahl, tody@nve.no

NVEs webinar om nye energietiketter

Dato: 5. november 2020

Tid: 10.00 - 11.30

Sted: Microsoft Teams

Meld deg på her

Faktaark nye energietiketter i 2021