Publisert 22.02.2024 , sist oppdatert 23.02.2024

Innspill ønskes - utkast til reviderte økodesign- og energimerkeforordninger for matlagingsutstyr

EU-kommisjonen har innkalt til Samrådsforum den 18. mars hvor man skal diskutere utkast til revidert økodesignforordning og energimerkeforordning for matlagingsutstyr. Norske interessenter  kan spille inn sine synspunkter til NVE innen 10. mars. 

Gjeldende økodesignforordning (EU) 66/2014 og gjeldende energimerkeforordning (EU) 65/2014 er under revisjon. Forordningene omfatter til sammen stekeovner, kokeplater og avtrekkshetter. Ingen av produktgruppene er på NVEs liste over prioriterte produkter og NVE vil derfor i utgangspunktet ikke delta i møtet og sende inn norske posisjoner. Dersom NVE gjennom denne høringen mottar innspill som er tungtveiende nok til at NVE likevel prioriterer produktene, vil vi vurdere møtedeltagelse og innsending av posisjon.

Utkastet til økodesignforordning omfatter stekeovner, kokeplater og avtrekkshetter.  Det kan spesielt pekes på at det, i liket med i alle andre nye og reviderte produktforordninger, også her innføres en ny artikkel 6 om forbud mot omgåelse av regelverket.  Videre at det, i  tråd med målet om en sirkulær økonomi, innføres et økodesignkrav om materialeffektivitet. 

Utkastet til energimerkeforordning omfatter stekeovner og avtrekkshetter. Det kan spesielt pekes på at det innføres ny energiklasseskala som går fra A til G. Dette er en følge av den generelle reskaleringen av energiklasseskalaen i energimerkeordningen. 

Les utkastene der kommisjonen har markert sine endringsforslag i spor-endringer:

COMMISSION REGULATION (EU) [XXX/XXXX] of [XX/XX/XXXX] implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for household ovens, hobs and cooking fume extractors and repealing COMMISSION REGULATION (EU) No 66/2014

 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No [XXX/XXXX] of [XX/XX/XXXX] implementing Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of household and cooking fume extractors, repealing Commission Regulation (EU) No 65/2014

Frist for innspill til NVE: 10. mars

Innspill kan sendes til Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no med kopi til Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no .