Publisert 16.11.2023

Innhenting av synspunkter - utkast til reviderte økodesignkrav og nye energimerkekrav til støvsugere

EU-kommisjonen har sendt på høring utkast til revidert økodesignforordning og ny energimerkeforordning for støvsugere. Utkastene skal diskuteres i Samrådsforum den 11. desember 2023. NVE inviterer norske interessenter til å sende sine kommentarer til NVE med frist 28. november.

Økodesignforordning (EU) 666/2013 for støvsugere er under revisjon. EU-kommisjonen foreslår også å gjeninnføre energimerkekrav for støvsugere.

I utkastet til revidert økodesignforordning, er virkeområdet endret. Foreslått virkeområde for forordningen er nettdrevne og batteridrevne tørrstøvsugere for husholdnings- eller kommersiell bruk, inkludert hybridstøvsugere og robot tørrstøvsugere. 

I utkastet til ny energimerkeforordning for støvsugere er foreslått virkeområde nettdrevne og batteridrevne tørrstøvsugere for husholdnings- eller kommersiell bruk, inkludert hybridstøvsugere.

Foreslått virkningsdato for både økodesign- og energimerkeforordningen er 1. september 2025.

Første paragraf i artikkel 6 i økodesignforordningen om omgåelse av regelverket er foreslått å gjelde fra ikrafttredelsesdato.

Les utkast til forordning:

Økodesign:

COMMISSION REGULATION (EU) …/… of XXX implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regards to ecodesign requirements for vacuum cleaners[, amending Commission Regulation (EU) 2023/826] 1 and repealing Commission Regulation (EU) 666/2013

Energimerking:

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/… of XXX supplementing Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of vacuum cleaners

Les forklaringsnotatet: Explanatory Memorandum - Accompanying draft working documents for the review of the ecodesign regulation for vacuum cleaners and the re-introduction of an energy labelling regulation for vacuum cleaners

Produktgruppen er ikke blant NVEs prioriterte produktgrupper. Det betyr at NVE i utgangspunktet ikke vil sende inn noen norsk posisjon til EU-kommisjonen. Dersom NVE skulle motta innspill som er tungtveiende nok til at produktgruppen likevel bør prioriteres, vil NVE foreta en ny vurdering av prioriteringen.

Innspill kan sendes til isni@nve.no med frist 28. november.

Kontaktinformasjon

Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no