Publisert 10.02.2023 , sist oppdatert 13.02.2023

Høring -utkast til revidert økodesignforordning for klimaanlegg, luft-luft varmepumper ≤ 12 kW og komfortvifter

Gjeldende økodesignforordning (EU) 206/2012 om klimaanlegg, inkludert luft-luft varmepumper ≤ 12 kW, og komfortvifter  er under revisjon. EU-kommisjonen har sendt på høring utkast til revidert økodesignforordning. Utkastet skal behandles i Samrådsforum i Brussel den 7. mars. Interessenter inviteres til å sende høringsinnspill til NVE innen 20. februar.

Luft-luft varmepumper er et prioritert produkt for NVE.

Eksempler på forslag til endringer i forordningsutkastet:

Artikkel 4 om samsvarsvurdering er utvidet med hensyn til teknisk dokumentasjon.

Ny artikkel 6 om forbud mot omgåelse av regelverket er innført.

Ny artikkel 7 om programvareoppdateringer er  innført.

Artikkel 9 omtaler hvilke aspekter som foreslås særlig vurdert ved neste gjennomgang av forordningen:

Senest tre år etter ikrafttredelse av forordningen: Alternative testmetoder for å måle luft-luft klimaanleggenes og luft-luft varmepumpenes energieffektivitet.   

Senest fem år etter ikrafttredelse av forordningen skal følgende vurderes: Skjerpede krav til energieffektivitet og maksimalt lydnivå for de omfattede produktene, om det kan være hensiktsmessig å fastsette krav om at produktene skal være utstyrt med en innretning som logger, analyserer og viser energiflyt og annen relatert informasjon som muliggjør en optimalisering av produktets energieffektivitet på stedet.  

Vedlegg II beskriver økodesignkravene, det vil si energikrav, lydnivåkrav, funksjonskrav og forslag om innføring av ressurseffektivitetskrav (tilgang på reservedeler og vedlikeholdsinformasjon, krav til demontering med tanke på resirkulering og materialgjenvinning) samt informasjonskrav  .

Les utkast til revidert økodesignforordning:

COMMISSION REGULATION (EU) …/… of XXX implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for air-to-air air conditioners, air-to-air air heat pumps and comfort fans and repealing Regulation (EU) No 206/2012

Kontakt

Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no

William Rode, wro@nve.no