Publisert 20.02.2023

Høring – utkast til forordning om driftsdetaljene for EPREL

EU-kommisjonen har sendt på høring et utkast til forordning om driftsdetaljene for produktdatabasen EPREL for energimerkede produkter. Utkastet skal diskuteres i Samrådsforum 28. februar.

Driftsdetaljene og reglene gjelder:

  1. verifiseringsprosessen som gjøre det mulig for juridiske og fysiske personer å bli verifiserte leverandører, for å sikre konfidensialitet, integritet og autentisiteten til informasjonen som er registrert av dem
  2. informasjon som kreves for å registrere modeller av verifiserte leverandører
  3. datautvekslingsmodeller og programvareutgivelseshåndtering

EPREL er ikke et prioritert regelverksområde for NVE. Det betyr at NVE i utgangspunktet ikke vil sende et norsk innspill til Kommisjonen. NVE er likevel interessert i å motta høringsinnspill som eventuelt kan endre NVEs prioriteringer.

Interessenter står fritt til også å sende inn høringsinnspill direkte til Kommisjonen via egen bransjeorganisasjon på europeisk nivå. Kommisjonens frist er normalt tre uker etter at møtet i Samrådsforum er avholdt.

Les utkast til forordning: 

Working Document for a Commission Implementing Regulation laying down operational details for the European Product Registry for Energy Labelling (EPREL)

Les bakgrunnsnotat, Explanatory note. 

Høringsinnspill kan sendes innen 27. februar til isni@nve.no med kopi til khf@nve.no

Kontaktinformasjon

Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no

Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no