Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 21.06.2022 , sist oppdatert 27.06.2022

Høring – revisjon av økodesign- og energimerkeforordningene for tørketromler og økodesignforordningen for varmeovner

DG Energy har sendt utkast til reviderte forordninger for tørketromler og varmeovner på høring ved skriftlig prosedyre.  NVE har prioritert elektriske varmeovner for særskilt oppfølging.  Frist for innspill til NVE er 4. juli.

Tørketromler

Tørketromler er ikke et prioritert produkt for NVE. Det betyr at NVE i utgangspunktet ikke vil sende et norsk innspill til Kommisjonen. NVE er likevel interessert i høringsinnspill som eventuelt kan endre NVEs prioriteringer. Interessenter bes  om å også sende inn høringsinnspill direkte til Kommisjonen via egen bransjeorganisasjon på europeisk nivå. Kommisjonens frist er 8. juli.

Se arbeidsdokumenter:

Utkast til revidert økodesignforordning: COMMISSION REGULATION (EU) No xxx/20xx of xx xxxx 20xx implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for household tumble driers  ANNEXES

Utkast til revidert energimerkeforordning: COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/… of XXX supplementing Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of household tumble dryers and repealing Commission Regulation (EU) 392/2012  ANNEXES

 

Varmeovner

Elektriske varmeovner er et prioritert produkt for NVE. Kommisjonens frist er 8. juli.

Se arbeidsdokumenter:

Excelark for beregninger: 20220608_RAC-equations_heating-cooling(1)

Utkast til revidert økodesignforordning: COMMISSION REGULATION (EU) No …/..of XXX implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for local space heaters and replacing and repealing Commission Regulation (EU) 2015/1188 of 28 April 2015

ANNEXES to the COMMISSION REGULATION (EU) No …/.. implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for local space heaters