Publisert 16.04.2023 , sist oppdatert 17.04.2023

Tilbaketrekking og utløp av faggodkjenninger

Bestemmelser i damsikkerhetsforskriften som til nå har vært sovende tas i bruk.

NVE har utformet et skriv som tar for seg bakgrunnen for ny forvaltningspraksis og på hvilken måte vi kommer til å følge den opp.

Les skrivet her:
Brev (nve.no)

Kontakt

Senioringeniør Håkon Flyen Haugsrud
Tlf. 22959719