Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 25.05.2022

Informasjonsskriv om damsikkerheit 2022

NVE sender årlig ut informasjon om aktuelle tema vedrørande damsikkerheit til dameigarar, vassdragsteknisk ansvarlege og godkjende fagansvarlege. Årets informasjonsskriv omhandlar: 

  • Status klassifisering av vassdragsanlegg og oppfølging
  • Regelverk
  • Årleg innrapportering
  • FoU
  • Rapportkvalitet
  • Vassideinspeksjon
  • Dokumentasjon av uavhengigheit

 

Kontakt

Seksjonssjef Lars Grøttå,
tlf. 22 95 92 37