Publisert 25.05.2022

Informasjonsskriv om damsikkerheit 2022

NVE sender årlig ut informasjon om aktuelle tema vedrørande damsikkerheit til dameigarar, vassdragsteknisk ansvarlege og godkjende fagansvarlege. Årets informasjonsskriv omhandlar: 

  • Status klassifisering av vassdragsanlegg og oppfølging
  • Regelverk
  • Årleg innrapportering
  • FoU
  • Rapportkvalitet
  • Vassideinspeksjon
  • Dokumentasjon av uavhengigheit

 

Kontakt

Seksjonssjef Lars Grøttå,
tlf. 22 95 92 37