Publisert 18.08.2023

Ekstremværet Hans og damsikkerheten i Norge

Ekstremværet Hans har vært en stor belastning på flere damanlegg (demninger) og har så langt ført til brudd på dam Braskereidfoss, bekymringsmeldinger på flere anlegg og evakueringer. Dambruddet på Braskereidfoss skjedde fordi alle flomlukene sviktet, men det er for tidlig å si hva som var årsaken til lukesvikten. Regelverket krever at flomluker skal kunne manøvreres under alle forhold, inkludert ekstreme flommer. Dersom faresituasjoner oppstår og ulykker likevel skjer, slik som på Braskereidfoss, skal eierne etter dagens regelverk ha beredskapsplaner for å redusere konsekvensene.  

Heldigvis har ingen liv gått tapt, men damhendelsene er en påminnelse om hvor viktig arbeidet med damsikkerhet er. NVE er tilsynsmyndighet for damsikkerhet i Norge og vil bruke erfaringer fra Braskereidfoss og de andre damhendelsene under flommen til å vurdere forbedringer av regelverket.  

Norske dammer har generelt god sikkerhet og skal tåle ekstreme flommer. Dambrudd skjer svært sjelden, og i Norge har vi ikke hatt dambrudd med tap av menneskeliv i moderne tid. Den største damulykken i Norge var i 1791 i Ilavassdraget i Trondheim, da Kobberdammen brast og 22 mennesker mistet livet. Økte flommer i fremtiden kan bli en utfordring, men dammer med store bruddkonsekvenser blir jevnlig kontrollert, og oppgraderinger gjøres fortløpende. NVE gjorde en analyse av dammer sårbarhet for økte flommer i 2021. Rapporten finnes her. 

Eierne har ansvar for både tilsyn, beredskap og sikkerhet og skal også gjennomføre spesielt tilsyn ved anleggene både under og etter flommen. NVE har sendt brev til alle dameiere, spesielt rettet mot de som er berørt av flommen. Brevet inneholder påminnelser om relevante bestemmelser i regelverket, og informasjon om etterarbeid etter hendelsene er over. Brevet finnes her.

Du kan lese mer om norsk damsikkerhetsarbeid her

Kontakt

Seksjonssjef Lars Grøttå,
Tlf: 22 95 92 37