Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 03.11.2015 , sist oppdatert 27.09.2022

Årsavgift

Sektoravgift - damsikkerhet

Tilsynet med sikkerheten av norske vassdragsanlegg utføres av NVE. Med hjemmel i vannressurslovens § 58, damsikkerhetsforskriften § 8-3 og forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen § 12, skal anleggseier betale avgift for dette tilsynet.

Det er fastsatt beregningsregler som viser hvilke faktorer som legges til grunn for utregning av den årlige sektoravgiften for sikkerhetstilsyn med vassdragsanlegg. Beregningsreglene kan lastes ned på denne siden under relatert informasjon i høyre kolonne.

Relatert informasjon