Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Gjersvik

Navn
Gjersvik
Løpenummer
1706
Type
Kraftverk
År satt i drift
2012
Maksimal ytelse
0,3 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
1,5 GWh
Brutto fallhøyde
101,2 m
Maksimal slukeevne
0,4 m3/s
Energiekvialent
0,219 kWh/m3
Elspotområde
Elspotområde: 4
Fylke
Trøndelag
Kommune
Raarvikhe – Røyrvik
Vassdrag
307.3Z

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
GJERSVIK KRAFT AS 100,00 % X X

Konsesjonssak – vassdrag

Gjersvika minikraftverk