Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Lappvikelva

Navn
Lappvikelva
Løpenummer
1461
Type
Kraftverk
År satt i drift
2010
Maksimal ytelse
2,7 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
7 GWh
Brutto fallhøyde
310 m
Maksimal slukeevne
1 m3/s
Energiekvialent
0,75 kWh/m3
Elspotområde
Elspotområde: 4
Fylke
Nordland
Kommune
Narvik
Vassdrag
173.72Z

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
NORDIC POWER AS 100,00 % X X

Konsesjonssak – vassdrag

Lappvik kraftverk