Publisert 07.03.2022 , sist oppdatert 13.11.2023

Foreløpig tilpasning til nye regler om nettleiestruktur

Nye regler for nettleiestruktur for kraftnettet ble innført sommeren 2022. Ettersom nettleia er med i beregningen av strømprisen vi sammenligner med, må vi tilpasse beregningen til den nye nettleiestrukturen. Dette er svært vanskelig, da vi må vite byggets effektbehov til oppvarming for å kunne beregne hva kunden ville betalt for elektrisk oppvarming. Inntil videre vil vi bruke følgende regnestykke når vi beregner strømprisen i forbindelse med behandling av klager på fjernvarmeprisen for 2022 og 2023:

Spotpris i prisområdet (øre/kWh). Her bruker vi månedlig gjennomsnittspris fra NordPool.
+ Påslag på spotprisen 3,5 øre/kWh (inkluderer elsertifikatprisen)
+ Forbruksavgift
          8,91 øre/kWh for januar, februar og mars 2022
          15,41 øre/kWh for resten av 2022
          9,16 øre/kWh for januar, februar og mars 2023
          15,84 øre/kWh for resten av 2023
+ Avgift til Energifondet 1 øre/kWh
+ Energileddet i nettleien som det var i 2019, KPI-justert til det aktuelle året (øre/kWh)
+ Evt effektledd i nettleien som det var i 2019, KPI-justert til det aktuelle året (omregnet til øre/kWh)
- Kompensasjon for høy strømpris fra og med desember 2021 til desember 2023
= Strømpris til sammenligning (øre/kWh)

Vi KPI-justerer elementene i nettleia for 2019 for å ta høyde for den generelle prisutviklingen i samfunnet.

Elementene i nettleia hentes fra det aktuelle nettselskapets hjemmeside. 

KPI hentes fra 03014: Konsumprisindeks, etter konsumgruppe (2015=100) 1979 - 2020. Statistikkbanken (ssb.no.

Alle priser og avgifter er her oppgitt uten mva.

Kontaktperson

Fagansvarlig:
Jens Petter Johansen