Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 07.03.2022 , sist oppdatert 19.01.2023

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Fjernvarmeanlegg med konsesjon må ta hensyn til kompensasjonsordningen for høye strømpriser når de bestemmer fjernvarmeprisen til husholdninger.

Fjernvarmeprisen skal ikke være høyere enn den beregnede strømprisen (se egen forklaring). Strømstøtten til husholdninger reduserer strømprisen, og dermed blir også den maksimale fjernvarmeprisen lavere. Dette er ikke en kompensasjon fra staten, og det er ikke sikkert at dette vises eksplisitt på fjernvarmefakturaen. 

Dette gjelder selv om fjernvarmen betales av et borettslag eller lignende og hver enkelt bolig betaler for fjernvarmen som del av felleskostnadene.

Kontaktperson

Fagansvarlig: 
Benedicte Langseth