Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 17.09.2019 , sist oppdatert 31.03.2023

Samlet energibruk

Fra fossilt til fornybart

Det ble i 2018 brukt 235 TWh energi i Fastlands-Norge. Over halvparten av samlet energibruk var strøm. Det brukes mye strøm både i husholdninger, yrkesbygg og industri. NVE forventer at forbruket av strøm vil fortsette å øke fremover. Transportsektoren vil gradvis bli mer elektrifisert og det kan bli brukt mer strøm både i industri, petroleumsnæringen og datasentre.

Elektriske motorer er mer effektive enn fossildrevne motorer, slik at elektrifisering bidrar til lavere samlet energibruk til transport. I tillegg vil bedre bygg, mer energieffektive oppvarmingsløsninger og bedre elektriske apparater bidra til nedgang i energibruk i husholdninger og tjenesteytende næringer. Totalt sett kan dette føre til nedgang i samlet energibruk i Norge fremover. Noe som kan motvirke en slik trend er nye kraftintensive anlegg innen industri, petroleumsnæringen og datasentre.

Det er laget mer utfyllende rapporter og faktaark om samlet energibruk i Norge. Se oversikt til høyre på siden.

Figurene under viser historisk utvikling i samlet energibruk i Norge og våre antagelser om fremtidig utvikling til 2040. Det stor usikkerhet i fremskrivinger så langt frem i tid. Vi har tatt utgangspunkt i dagens politikk og kjent teknologi. Endringer i politikk, teknologi og kostnader kan endre utviklingen i  energibruk. Figurene viser i hvilken retning energibruken i Norge er ventet å gå.

Kontaktpersoner

Fagansvarlig:
Dag Spilde, dsp@nve.no

Seksjonssjef:
Maren Aschehoug Esmark, mesm@nve.no